การตรวจวัดปริมาณ ซ๊เซียม-137 ในหอยนางรมจากแหล่งเพาะเลี้ยงทางภาคใต้ของประเทศไทย