การออกแบบและสร้างชุดทดลองชนิดกงล้อลดความชื้นสำหรับระบบปรับอากาศ