การวิเคราะห์การแตกสลายทางความร้อนของสารประกอบพอลิพรอพิลีนผสมแคลเซียมคาร์บอเนตซ