การคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่ทนทานต่อสภาวะการขาดน้ำด้วยการใช้หลายพารามิเตอร์และค้นหายีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทนต่อสภาวะการขาดน้ำด้วยเทคนิค Differential disply PCR (DD-PCR)