การพัฒนาระบบและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-2

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exHyun-Joong Kim, "Biodegradation of proteolytic enzyme treated PLA based composites by Trametes Versicolor", InnoBioplast 2013, 24 - 26 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย