การประยุกต์น้ำสับปะรดและสารสกัดจากเปลือกสับปะรดในการลดการเกิดสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองเค็มบรรจุกระป๋อง

Publish Year International Conference 1
2013 exนส.รุจิรา เหลืองอ่อน, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of pineapple juice and its concentrated fractions onreduction of dark color in canned pickle green mustard.", The 15th Food Innovation Asia Conference 2013 “Empowering SMEs through Science and Technology”. , 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 exรุจิรา เหลืองอ่อน, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์น้ำสับปะรดและสารสกัดจากเปลือกสับปะรดในการลดการเกิดสีคล้ำใน ผักกาดเขียวปลีดองเค็มบรรจุกระป๋อง.", การประชุมทางวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 , 4 - 6 เมษายน 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exรุจิรา เหลืองอ่อน, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effect of Soaking Times of Pickle Green Mustard in Pineapple Shell Extract on Dark Color of Canned Pickle Green Mustard", การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4, 12 - 13 มีนาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย