การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its products.", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 265-277
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Effect of Banana Cultivars, Ripening and Drying on Resistant Starch, Starch Digestibility and Some Properties", Thai Fruits-Functional Fruits, 1 - 2 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน", นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2015
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "องค์ประกอบกล้วยชนิดผงเพื่อเป็นเครื่องดื่ม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2015
Publish Year International Patent 1
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "เรื่อง กล้วยกล้วยเพื่อสุขภาพที่ดี ประเภท วรรณกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010