สภาพปัญหาของสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์