สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผงซิริซินจากน้ำต้มรังไหมด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย