การดัดแปรแบบแอนนีลต่อสมบัติทางวิทยากระแสของสตาร์ชข้าวที่มีขนาดโมเลกุลต่างกันและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์

Publish Year International Journal 2
2019 exJanwadee Aryupong, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exAsira Fuongfuchat, exShoichi Gohtani , "Annealing of acid-modified rice starch to use as a thickening agent", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 155-162
2011 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exWiwattanawanich, K., "Effects of water requirement and substitution level on wheat-rice noodles with hydrocolloids", Starch/Staerke, ปีที่ 63, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 493-502