การดัดแปรแบบแอนนีลต่อสมบัติทางวิทยากระแสของสตาร์ชข้าวที่มีขนาดโมเลกุลต่างกันและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exWiwattanawanich, K., "Effects of water requirement and substitution level on wheat-rice noodles with hydrocolloids", Starch/Staerke, ปีที่ 63, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 493-502