การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย

Publish Year National Conference 1
2011 exPattamanan Prongmanee, exRattana Sarasri, exPailin Srisuratsiri, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "ปริมาณสารฟีนอลและฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากกล้วย", งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 , 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย