การประเมินความบริสุทธิ์ของคูมาฟอส

Publish Year International Conference 1
2013 exดวงรัตน์ วิลาสินี, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Confirmatory method for analysis of coumaphos in honey", PERCH-CIC: Congress VIII, 5 - 8 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย