การพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับคัดแยกสายพันธุ์ใบบัวบกที่ใช้ในการค้า