ผลของสารสกัดจากสบู่ดำในการยับยั้งการเจริญเติบโตของปลายยอดและปลายรากวัชพืชใบกว้างบางชนิด