การประยุกต์เทคนิคพาร์ทิเคิลสวอร์มสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exKumar, S, "User acceptance of diesel/PV hybrid system in an island community", RENEWABLE ENERGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 125-131
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exTia, S., "Feasibility Study of Wind Farms under the Thai very small Scale Renewable Energy Power Producer (VSPP) Program", Energy Procedia, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011, หน้า 159-170
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exPrommee, W, exTia, S, exPhuangpornpitak, W, "A Study of Particle Swarm Technique for Renewable Energy Power Systems", International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues & Strategies (ESD 2010), 2 - 4 มิถุนายน 2010