การศึกษาการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุนในแบบจำลองทางกายภาพ

Publish Year International Conference 1
2012 exบรรจบ กิตติกาศ, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "INFLUENCE OF RAINFALL PATTERN ON THE PREDICTION OF CONTAMINANT DISPERSION IN GROUNDWATER", 8th International Symposium on Lowland Technology , 11 - 13 กันยายน 2012, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2011 exชไมพร สุขธัมม์รักษา , inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินต่อการแพร่กระจายของ LNAPL", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย