การบำบัดไนโตรเจนและลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก) โดยกระบวนการบำบัดแบบ SHARON/ANAMMOX จากน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ

Publish Year International Journal 3
2012 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exPEERAPAS NARINKONGNONG, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exJunko Munakata-Marr, "Effects of oxytetracycline on anammox activity", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2012, หน้า 873-877
2011 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exP.Pajorn, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exC.Wantawin, "Nitrogen Removal Efficiencies for Two Biological Nutrient Removal (BNR) Plants in Thailand; Molasses as an External Carbon Source for Enriched Dinitrifying Culture in a BNR Process", Journal of Environmental Science and Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 453-459
2010 exKullaya Saricheewin, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exSOMKIET TECHKARNJANARUK, exJunko Munakata-Marr, "Nitrogen removal of anammox cultures under different enrichment conditions", Journal of Environmental Science and Health, Part A, ปีที่ 2010 (45), ฉบับที่ 14, ธันวาคม 2010, หน้า 1832-1838
Publish Year National Journal 1
2011 exกุลยา สาริชีวิน, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, exเฉลิมราช วันทวิน, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การลดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยการบำบัดทางชีวภาพโดยกระบวนการอนาม็อก: การทบทวนเอกสาร", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2011, หน้า 85-104
Publish Year International Conference 4
2012 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMothicha Kumnoedthong, exWarot Tippayamontri, exบุญส่ง ศิลปเจริญกุล, "Organic Matter Removal from Cafeteria Wastewater by Using Anaerobic Baffled Reactor and Up-flow Fixed Film Anaerobic Bioreactor", The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT- JSPS Asian Core Program , 18 - 19 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exPimook Sonmee, exMartha Hahh, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Nitrogen and Phosphorus Removals Efficiencies at Biological Nutrient Removal Systems in Phuket Province, Thailand and Plum Creek, Castle Rock, Colorado, USA", The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT- JSPS Asian Core Program , 18 - 19 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSuntaya Mingmongkol, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "The Nitrous Oxide Emission Sampling Method on Full Scale Biological Nitrogen Removal Wastewater Treatment Plant in Bangkok", The 1st International Conference on Environmental Science, Engineering and Management, 21 - 22 มีนาคม 2012, เชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, "Nitrogen Removal Efficiency of Conventional Biological Nutrient Removal in Bangkok and Samut-prakan, Thailand", Bioscience The 7th IMT-GT Uninet and the 3 rd Joint International PSU-UNS Conference, 7 - 8 ตุลาคม 2010
Publish Year National Conference 1
2010 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exJunko Munakata-Marr, "Nitrogen Removal from Effluent of Anaerobic Treatment by Nitrifying and Anammox Bacteria Using Fixed Film Bioreactors", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว., 14 - 16 ตุลาคม 2010, เพชรบุรี ประเทศไทย