อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exZhou, WB, exPattanapa, K, "Microwave vacuum drying of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2401-2407