ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก