การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก

Publish Year National Journal 1
2011 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, อาจารย์, exฉลองขวัญ มั่งโง้น , exเฉลิมขวัญ มั่งโง้น, "การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก", วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 21-25