การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงแกะ