การแยกเชื้อและการผลิตออร์คิดไมคอไรซ่าที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้อิงอาศัย ฟ้าหมุ่ย เอ้องเงินหลวง และรองเท้านารีอินทนนท์