การเจริญและการสร้างสารแบคเทอริโอซินของแบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมะพร้าว