การศึกษาผลกระทบจากคุณภาพน้ำต่อสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. R.W. (Bill) Carter, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exC.J. Crossland, "Wastewater discharge degrades coastal waters and reef communities in southern Thailand", Marine Environmental Research, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2010, หน้า 287-296
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodney William Carter, "Declining Water and Biotic Quality Threaten Marine Tourism in Southern Thailand", The second International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) , 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodney William Carter2, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT.A. Schlacher, "Reduced light suppresses coral growth and survival more than nutrient enrichment", The First Asian Marine Biology Symposium, 13 - 17 ธันวาคม 2012
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. R.W. (Bill) Carter, "ALGAL AND CORAL RESPONSE TO ANTHROPOGENIC POLLUTION SOURCES AT MU KOH PHI PHI MARINE NATIONAL PARK, THAILAND", The Second Asia Pacific Coral Reef Symposium (2nd APCRS), 20 - 24 มิถุนายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย