ส่งเสริมและขยายข้อมูลซำหลายปีสำหรับการประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2017 exUlrike Grote, exStephan Klasen, exRattiya S. Lippe, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exAndreas Wagener , exHermann Waibel, "The use of long term panel data for research on rural development in Asia", The 9th ASAE International Conference Transformation in Agricultural and Food Economy in Asia, 12 มกราคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย