การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, "Product development of seasoning vegetable sheet", Asean Food Conference 2015 Philippines, 24 - 26 มิถุนายน 2015, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, "ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น", Kasetsart University, 2012