การเพิ่มเสถียรภาพสารกรองรังสียูวีในกลุ่มซินนาเมตและไดเบนโซอิลมีเธน