ถ่านชีวภาพ:เทคโนโลยีลดคาร์บอน

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ถ่านชีวภาพ:เทคโนโลยีลดคาร์บอน", Fostering Economic Growth through Low Carbon Initiatives in Thailand, 25 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย