การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exChakkrapong Rattamanee, "Inheritance of some Flower Traits in Patch Petal Dendrobium Orchids", Kasetsart Journal (Natural Science) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 515-521