ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunthari Tharapan, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLikit Choochit, "Satellite Images for Detection of Coastal Landuse and Coastline Change in Mueang Prachuap Khiri Khan District,Thailand during 1987-2009", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1064-1070
Publish Year National Conference 1
2011 exสุนทรี ทารพันธ์, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลิขิต ชูชิต, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Remote Sensing and Geographic Information system on Studying of Costal land Use some areas in Prachuap Khiri Khan Province", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย