การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดแบบผสมผสาน

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitative Relationships Among Aphid Population, Sugarcane Mosaic Virus, and Plant Metabolites Changed by Corn Seeds Treated with Bacterial Antag", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research , 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย