นิเวศวิทยาและความเสี่ยงจากการเป็นพาหะและแหล่งกักโรคของค้างคาวแม่ไก่ในประเทศไทย

  • กระทรวงศึกษาประเทศญี่ปุ่น

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551 (2551-2556)

  • Hondo

  • exHondo,inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์,exmaeda,exmizuno

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี