การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการลงทุนร่วมอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงบนฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย