การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์คอมโพสิตพอลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ-ซิโอไลต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด