อุปนิสัยการกินอาหาร และปรสิตที่พบของปลาผิวน้ำที่จับได้ด้วยเครื่องเบ็ดราวปลาผิวน้ำบริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามัน