ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี

Publish Year International Conference 2
2013 exS. SANOH, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "The distribution of some heavy metals in rice, sunflower and vetiver grass", 13th International Symposium of Soil and Plant Analysis, 9 - 12 เมษายน 2013, Quenstown นิวซีแลนด์
2011 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exT. Rattanawongwiboon, exR. Puingam, "Nuclear technology for vetiver variety improvement: Gamma radiosensitivity studies", The Fifth International Conference on Vetiver, 28 - 30 ตุลาคม 2011, Lucknow สาธารณรัฐอินเดีย