คำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัยและการส่งแบบสุ่ม