การพัฒนาระบบปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ