ทฤษฏีบทบาทลู่เข้าอย่างเข้มสำหรับปัญหาจุดตรึง ปัญหาดุลภาพและบทประยุกต์