การศึกษาเบื้องต้นของผลึกร่วมสารประกอบทางผลิตภัณฑ์ยา

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHaller, Kenneth J, "Crystal growth and physical characterization of picolinic acid cocrystallized with dicarboxylic acids", Journal of Crystal Growth, ปีที่ 362, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 252-258
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exButsanee Jaturaphisamajan, exKanita Unarak, "Stability and Solubility of Theophylline Cocrystallized with Salicylic acid and Picolinic acid", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex์Narissara Phueksaphanrat, "Cocrystallization of Theophylline with 4-Aminobenzoic acid and Gallic acid", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "XRD, Vibrational, and Thermal Characterization of Theophylline:Carboxylic Acid Adducts", ECM27, 6 - 11 สิงหาคม 2013, Bergen ราชอาณาจักรนอร์เวย์