การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์เพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของมะพร้าวน้ำหอมส่งออก

Publish Year National Conference 1
2012 exจิราพร ชีวาจร, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพของมะพร้าวน้าหอม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย