การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน

Publish Year International Journal 1
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exDr. Kazuhiko Nakahara, "Antioxidant Capacity and Antimutagenicity ofThermal Processed Thai Foods", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 211-218
Publish Year International Trademark 2
2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค", Kasetsart University, 2015