การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ

Publish Year International Conference 1
2009 exนางสาวพัชรินทร์ ป้อมลอย , exนางสาวอภิญญา หล้าเพ็ง, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Indigenous Vegetable Extracts", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย