การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีน phytoene synthase ในการควบคุมการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ที่เร่งการสุกแก่ด้วยฮอร์โมนเอทีลีน