กระบวนการหลุดร่วงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exPrapinporn Taesakul, exNoodjarin Pradisthakarn, exSuchanya Chantaksinopas, "Longkong fruit abscission and its control", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 91-93