มาตรวัดรังสีแกมมาสภาพของแข็งด้วยอีพีอาร์จากวัสดุสารเคมี-พอลิเมอร์ คอมโพสิท

Publish Year International Journal 1
2017 exPiroonpan, T., exKatemake, P., exPanritdam, E., inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative chitosan-based EPR dosimeter applicable for a relatively wide range of gamma radiation doses", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 141, กันยายน 2017, หน้า 57-65
Publish Year International Conference 1
2009 exนายเอกพงศ์ พันธ์ฤทธิ์ดำ, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "EPR Dosimeter based Alanine-and Formate Polymer Composite for Gamma Radiation", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand , 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย