ผลิตกรรมของอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการนำพายาฆ่าเชื้อรา: การศึกษาระบบการเตรียมที่เหมาะสมด้วยรังสีแกมมา

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChirachanchai, S, "Polyethylene film surface functionalized with chitosan via gamma-ray irradiation in aqueous system: An approach to induce copper(II) ion adsorptivity on PE", REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1231-1238
Publish Year International Conference 1
2009 exนางสาวภัคจิรา ริมดุสิต, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Gamma-ray Generated Chitosan Nanoparticle: SystematicPreparation Study", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย