องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าทะเลจากจังหวัดตรัง ภาคใต้ของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2005 exYamamuro Masumi, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "Quality of the seagrass Halophila ovalis on a Thai intertidal flat as food for the dugong. 61:183-186. ", Journal of Oceanography, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2005, หน้า 183-186