ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของดีเอ็นเอกับการได้รับรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์แบบเฉียบพลัน