การยับยั้งการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบีด้วย RNAi

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDr. Chris M Brown, "การยับยั้งการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบีด้วย RNAi", ประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์, 16 - 19 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย